แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)กันทรลักษ์กระแชง--181251191201121111201201------14581-781-910---2-2-8-2-20%
33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)กันทรลักษ์กระแชง--711416181515111191------6581-781-45--+3+3-8360%
33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กันทรลักษ์กระแชง--221251241241211321281211201351151267111-16171-1617-----17--
33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กันทรลักษ์กระแชง--911711011011311311511116191101123111-16171-278279---262-262-17-262-93%
33040003 บ้านโนนสูงกันทรลักษ์กระแชง--1418161416171718131615174111-12131-45--+8+8-138160%
33040003 บ้านโนนสูงกันทรลักษ์กระแชง--32120111112112120114122110191141176111-12131-1516---3-3-13-3-18%
33040004 บ้านระโยงกันทรลักษ์กระแชง--111811111116181151111------818--661-56-1-+1--6--
33040004 บ้านระโยงกันทรลักษ์กระแชง--6151313131517161------388--661-23-1-+4+3-63100%
33040005 บ้านจำนรรจ์กันทรลักษ์กระแชง811019114113118113122191101141141154121-14151-1516---1-1-15-1-6%
33040005 บ้านจำนรรจ์กันทรลักษ์กระแชง716161317171611013131712167121-14151-45--+10+10-1510200%
33040006 บ้านโนนจิกกันทรลักษ์กระแชง1116141718181419171------6491-451-45-----5--
33040006 บ้านโนนจิกกันทรลักษ์กระแชง416131412141314141------3491-451-23--+2+2-5267%
33040007 บ้านกระแชงใหญ่กันทรลักษ์กระแชง--562622522772622702742692------52216112527112729---2-2-27-2-6%
33040007 บ้านกระแชงใหญ่กันทรลักษ์กระแชง--201311291361241371351351------24781125271-400401-+1-375-374-27-374-93%
33040008 บ้านชำเบ็งกันทรลักษ์กระแชง--3111111111----41------1161-341-12--+2+2-42100%
33040008 บ้านชำเบ็งกันทรลักษ์กระแชง--3121513111415161------2981-341-23--+1+1-4134%
33040009 บ้านหนองทากันทรลักษ์กระแชง212121516141314181------369--661-23-1-+4+3-63100%
33040009 บ้านหนองทากันทรลักษ์กระแชง211121313121214151------249--661-23-1-+4+3-63100%
33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวางกันทรลักษ์กุดเสลา--1316161711018171111------6881-561-45--+1+1-6120%
33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวางกันทรลักษ์กุดเสลา--191111141171181141191221------13481-561-910---4-4-6-4-40%
33040011 บ้านนารังกากันทรลักษ์กุดเสลา--141201151291181181311181------16381-11121-1112-----12--
33040011 บ้านนารังกากันทรลักษ์กุดเสลา--7191811518171181131------8581-11121-56--+6+6-126100%
33040012 บ้านกันจานกันทรลักษ์กุดเสลา--3141216141914141------368--331-23-1-+1--3--
33040012 บ้านกันจานกันทรลักษ์กุดเสลา--21111111315121--------157--331-12-1-+2+1-3150%
33040013 บ้านซะวาซอกันทรลักษ์กุดเสลา--1131411121113121------1781-341-12--+2+2-42100%
33040013 บ้านซะวาซอกันทรลักษ์กุดเสลา--3141513121516161------3481-341-23--+1+1-4134%
33040014 บ้านโนนคูณกันทรลักษ์กุดเสลา--2141313151814161------3581-231-23-----3--
33040014 บ้านโนนคูณกันทรลักษ์กุดเสลา--2121211111412111------1581-231-12--+1+1-3150%
33040015 บ้านโนนงามกันทรลักษ์กุดเสลา113141213131716131------3291-451-23--+2+2-5267%
33040015 บ้านโนนงามกันทรลักษ์กุดเสลา319171411115110114161------6991-451-45-----5--
33040016 บ้านสามแยก-หินกองกันทรลักษ์กุดเสลา--131181131201111101131151--01101127101-14151-2021---6-6-15-6-28%
33040016 บ้านสามแยก-หินกองกันทรลักษ์กุดเสลา--811018111151319181--012165101-14151-45--+10+10-1510200%
33040017 บ้านหนองรุงพระทะเลกันทรลักษ์กุดเสลา--161121171171191101131201------12481-451-89---4-4-5-4-44%
33040017 บ้านหนองรุงพระทะเลกันทรลักษ์กุดเสลา--7151101911114151111------6281-451-45-----5--
33040018 บ้านขนุนกันทรลักษ์ขนุน--161241291271231221161301251221341268111-12131-1617---4-4-13-4-23%
33040018 บ้านขนุนกันทรลักษ์ขนุน--718113115110191711617151141111111-12131-67--+6+6-13686%
33040019 บ้านตาเครือกันทรลักษ์ขนุน--11161316191613171------5181-451-34--+1+1-5125%
33040019 บ้านตาเครือกันทรลักษ์ขนุน--5131213151411131------2681-451-23--+2+2-5267%
33040020 บ้านโตนดกันทรลักษ์ขนุน91911411219110171191181------10791-11121-67--+5+5-12572%
33040020 บ้านโตนดกันทรลักษ์ขนุน191201351201311211241421341------24691-11121-1314---2-2-12-2-14%
33040021 บ้านนาขนวนกันทรลักษ์ขนุน--161201151181181241321191------16281-891-910---1-1-9-1-10%
33040021 บ้านนาขนวนกันทรลักษ์ขนุน--811011111019171181101------8381-891-56--+3+3-9350%
33040022 บ้านหนองหัวช้างกันทรลักษ์ขนุน--51111511116171101101------6581-451-45-----5--
33040022 บ้านหนองหัวช้างกันทรลักษ์ขนุน--1161417111416141------3381-451-23--+2+2-5267%
33040023 บ้านโนนสมบูรณ์กันทรลักษ์ขนุน--811111511318111191141------8981-11121-56--+6+6-126100%
33040023 บ้านโนนสมบูรณ์กันทรลักษ์ขนุน--11419171714141101------4681-11121-34--+8+8-128200%
33040024 บ้านจานทองกวาววิทยากันทรลักษ์จานใหญ่--291301251321231301221301281211231293111-12131-1617---4-4-13-4-23%
33040024 บ้านจานทองกวาววิทยากันทรลักษ์จานใหญ่--171161811411211411011419121151131111-12131-311312---299-299-13-299-95%
33040025 บ้านตาลอย-หนองคันกันทรลักษ์จานใหญ่--814171415191317141118160111-13141-34--+10+10-1410250%
33040025 บ้านตาลอย-หนองคันกันทรลักษ์จานใหญ่--1416110114116119111115191131201147111-13141-1415---1-1-14-1-6%
33040026 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)กันทรลักษ์จานใหญ่--101615110151121511211419111199111-891-56--+3+3-9350%
33040026 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)กันทรลักษ์จานใหญ่--713141514171315171315153111-891-34--+5+5-95125%
33040027 มหาราช 2 (ภูคำ)กันทรลักษ์จานใหญ่11818181911214191101------6991-561-45--+1+1-6120%
33040027 มหาราช 2 (ภูคำ)กันทรลักษ์จานใหญ่113121215141313151------2891-561-23--+3+3-63100%
33040028 บ้านไร่เจริญกันทรลักษ์จานใหญ่--8171917131612121------448--331-34-1---1-3-1-25%
33040028 บ้านไร่เจริญกันทรลักษ์จานใหญ่--4131--213111--11------146--331-12-1-+2+1-3150%
33040029 บ้านชำแจงแมงกันทรลักษ์ชำ--191151351191241321291301191281171267111-18191-1718--+1+1-1916%
33040029 บ้านชำแจงแมงกันทรลักษ์ชำ--5151181611111511512018117111121111-18191-285286---267-267-19-267-93%
33040030 ชนะใช้กิจการกันทรลักษ์ชำ--4161516111181314131514159111-12131-34--+9+9-139225%
33040030 ชนะใช้กิจการกันทรลักษ์ชำ--61131611412111211118110111191121111-12131-1415---2-2-13-2-13%
33040031 บ้านชำม่วงกันทรลักษ์ชำ--24111122117115161161161------12781-561-910---4-4-6-4-40%
33040031 บ้านชำม่วงกันทรลักษ์ชำ--131311016181119191------5981-561-34--+2+2-6250%
33040032 บ้านตระกาศขอนแก่นกันทรลักษ์ตระกาจ--141101171151131141151171151111171158111110121-350351-+1-340-339-12-339-96%
33040032 บ้านตระกาศขอนแก่นกันทรลักษ์ตระกาจ--331321311281211281291351271241321320111110121-1718-+1-7-6-12-6-33%
33040033 บ้านโคกวิทยากันทรลักษ์ตระกาจ--9112116191111121201141------10381-9101-67--+3+3-10343%
33040033 บ้านโคกวิทยากันทรลักษ์ตระกาจ--61619151616111171------5681-9101-34--+6+6-106150%
33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะกันทรลักษ์ตระกาจ----31317161317191------387--331-23-1-+1--3--
33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะกันทรลักษ์ตระกาจ----31215141115141------247--331-23-1-+1--3--
33040035 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)กันทรลักษ์ตระกาจ--8111113191121618181------7581-9101-45--+5+5-105100%
33040035 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)กันทรลักษ์ตระกาจ--171181261141221211221241------16481-9101-910-----10--
33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์กันทรลักษ์ตระกาจ3120111110115112131221111------10791-671-67-----7--
33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์กันทรลักษ์ตระกาจ21101614161711115151------5691-671-34--+3+3-7375%
33040037 บ้านร่องตาซุนกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--8191141911111211216191101111111111-13141-67--+7+7-147100%
33040037 บ้านร่องตาซุนกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--181201191211231211261171241191271235111-13141-1516---2-2-14-2-12%
33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--1017181131911219191------7781-561-45--+1+1-6120%
33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--4121416131314151------3181-561-23--+3+3-63100%
33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--241241211201231171271311181271181250111-16171-1617-----17--
33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--811317111191711111815111151105111-16171-67--+10+10-1710143%
33040040 บ้านโคก(อสพป.32)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--251211241221231311401151271201311279111116181-1718-+1-1--18--
33040040 บ้านโคก(อสพป.32)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--1311117191911511816111171121118111116181-67-+1+10+11-1811158%
33040041 บ้านปะทายกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--71131101131151111191231221111221166111-15161-1415--+1+1-1617%
33040041 บ้านปะทายกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่--319141812161111131121318179111-15161-45--+11+11-1611221%
33040042 บ้านสว่างกันทรลักษ์น้ำอ้อม121131221211221191291211331252511361304131-14151-1819---4-4-15-4-21%
33040042 บ้านสว่างกันทรลักษ์น้ำอ้อม21511211119111119191141101171171136121-14151-368369---354-354-15-354-95%
33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อม53218061736314830183309341934993599------2,4006614879214100105---13-13-92-13-12%
33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อม361833903154415741594172519351975------1,241341487921318611,865-+1-1774-1773-92-1773-95%
33040044 บ้านขะยูงกันทรลักษ์น้ำอ้อม--12110121918181316181613175111-12131-45--+8+8-138160%
33040044 บ้านขะยูงกันทรลักษ์น้ำอ้อม--18124171161151231141171161171111178111-12131-1516---3-3-13-3-18%
33040045 บ้านขนากันทรลักษ์น้ำอ้อม--131161161231111171121241------13281-671-910---3-3-7-3-30%
33040045 บ้านขนากันทรลักษ์น้ำอ้อม--21815181719141131------5681-671-34--+3+3-7375%
33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อม--1017171711018181111------6881-451-45-----5--
33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อม--201141151141191221241201------14881-451-910---5-5-5-5-50%
33040047 บ้านโนนสำราญกันทรลักษ์โนนสำราญ--18116119112113117118119111110191162111-13141-1516---2-2-14-2-12%
33040047 บ้านโนนสำราญกันทรลักษ์โนนสำราญ--711019181616181121101714187111-13141-56--+8+8-148134%
33040048 บ้านท่าสว่างกันทรลักษ์โนนสำราญ--1311011011318112117110111181121124111-22231-316317---294-294-23-294-92%
33040048 บ้านท่าสว่างกันทรลักษ์โนนสำราญ--221211261251221241291241271241341278111-22231-1819--+4+4-23422%
33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสกกันทรลักษ์โนนสำราญ--81141131101611211011918113181121111-12131-1415---2-2-13-2-13%
33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสกกันทรลักษ์โนนสำราญ--2181415121815110141613157111-12131-34--+9+9-139225%
33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์โนนสำราญ--1171415131415141------3381-451-23--+2+2-5267%
33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์โนนสำราญ--5115171101717171101------6881-451-45-----5--
33040052 บ้านบึงมะลูกันทรลักษ์บึงมะลู--281351301251301271532391------26791-12131-1314---1-1-13-1-7%
33040052 บ้านบึงมะลูกันทรลักษ์บึงมะลู--1412118115115191301151------12781-12131-204205---192-192-13-192-93%
33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์บึงมะลู--201231201281221231151181101241151218111-11121-1516---4-4-12-4-25%
33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์บึงมะลู--101101811318181811015113191102111-11121-67--+5+5-12572%
33040054 บ้านตาแท่นกันทรลักษ์บึงมะลู--91211161171201221261161111161141188111-12131-1516---3-3-13-3-18%
33040054 บ้านตาแท่นกันทรลักษ์บึงมะลู--21111618191811415111917180111-12131-45--+8+8-138160%
33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริกันทรลักษ์บึงมะลู--161221201211221201281291------17881-891-1011---2-2-9-2-18%
33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริกันทรลักษ์บึงมะลู--616112112171101151161------8481-891-56--+3+3-9350%
33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาดกันทรลักษ์บึงมะลู--271261381321301261401341------25381-11121-1617---5-5-12-5-29%
33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาดกันทรลักษ์บึงมะลู--151151211151151141181171------13081-11121-190191---179-179-12-179-93%
33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือยกันทรลักษ์บึงมะลู--31511216141618171------5181-561-34--+2+2-6250%
33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือยกันทรลักษ์บึงมะลู--1111811111513161------2681-561-23--+3+3-63100%
33040058 บ้านนาไพรงามกันทรลักษ์ภูเงิน--14111112110113117191101------9681-10111-56--+5+5-11584%
33040058 บ้านนาไพรงามกันทรลักษ์ภูเงิน--241191201211181331221251------18281-10111-1011-----11--
33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์ภูเงิน--151111161131201191271171231171261204111-12131-1516---3-3-13-3-18%
33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์ภูเงิน--6131815113111110191131819195111-12131-56--+7+7-137117%
33040060 บ้านหนองกระทิงกันทรลักษ์ภูเงิน--12121181111111141121111------10081-13141-56--+8+8-148134%
33040060 บ้านหนองกระทิงกันทรลักษ์ภูเงิน--221291201241221271241241------19281-13141-1011--+3+3-14328%
33040061 บ้านหินวิทยากันทรลักษ์ภูเงิน--12117119171121131141171------1118--771-67-1-+1--7--
33040061 บ้านหินวิทยากันทรลักษ์ภูเงิน--4151914151516161------448--771-34-1-+4+3-7375%
33040062 บ้านท่าพระตระกาศกันทรลักษ์ภูเงิน1318115191711611019113131121101125121-12131-1516---3-3-13-3-18%
33040062 บ้านท่าพระตระกาศกันทรลักษ์ภูเงิน513110121217131416121415153121-12131-34--+9+9-139225%
33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำกันทรลักษ์ภูเงิน--61817112151141121101------7481-561-45--+1+1-6120%
33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำกันทรลักษ์ภูเงิน--2151514111415141------3081-561-23--+3+3-63100%
33040064 บ้านโศกขามป้อมกันทรลักษ์ภูผาหมอก--3161816161616151------4681-561-34--+2+2-6250%
33040064 บ้านโศกขามป้อมกันทรลักษ์ภูผาหมอก--311311111018115112191------8181-561-56-----6--
33040065 บ้านด่านกันทรลักษ์ภูผาหมอก--522432512481451481481461471371431508141-2223113234--1-10-11-23-11-32%
33040065 บ้านด่านกันทรลักษ์ภูผาหมอก--241231281281201251191251241151311262111-22231-542543---520-520-23-520-95%
33040066 บ้านผือกันทรลักษ์เมือง--181181171181141211191231------14881-891-910---1-1-9-1-10%
33040066 บ้านผือกันทรลักษ์เมือง--811018171911017181------6781-891-45--+4+4-9480%
33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่กันทรลักษ์เมือง--5161611016161417191815172111-15161-45--+11+11-1611221%
33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่กันทรลักษ์เมือง--121161151201181151181211201151111181111-15161-1516-----16--
33040068 บ้านจานเลียวกันทรลักษ์เมือง--131171171131131141181201------12581-9101-910-----10--
33040068 บ้านจานเลียวกันทรลักษ์เมือง--818161611011014161------5881-9101-34--+6+6-106150%
33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์เมือง--6141413151611131------3281-341-23--+1+1-4134%
33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์เมือง--6171619191916141------5681-341-34-----4--
33040070 บ้านโนนเปือยกันทรลักษ์เมือง316151713181415131------449--331-34-1---1-3-1-25%
33040070 บ้านโนนเปือยกันทรลักษ์เมือง--2111512151112121------208--331-12-1-+2+1-3150%
33040071 บ้านรุงสมบูรณ์กันทรลักษ์รุง--191141201241201251281231301131161232111-12131-1516---3-3-13-3-18%
33040071 บ้านรุงสมบูรณ์กันทรลักษ์รุง--917161919171211911316171103111-12131-67--+6+6-13686%
33040072 เกษตรประชาตาทวดกันทรลักษ์รุง--201121161151191191271251211221201216111-12131-1516---3-3-13-3-18%
33040072 เกษตรประชาตาทวดกันทรลักษ์รุง--101511218171101141918181131104111-12131-67--+6+6-13686%
33040073 บ้านโดนอาวกันทรลักษ์รุง28138140244142144136138155278394284283118124043123235--+8+8-43823%
33040073 บ้านโดนอาวกันทรลักษ์รุง1312011911911911711811412213013614213881212404311789791-+1-749-748-43-748-94%
33040074 บ้านโคกเจริญกันทรลักษ์ละลาย--6110113113181101151101------8581-671-56--+1+1-7117%
33040074 บ้านโคกเจริญกันทรลักษ์ละลาย--111191261291201211361211------18381-671-1011---4-4-7-4-36%
33040075 บ้านละลายมีชัยกันทรลักษ์ละลาย--241171151131141191181191------13981-9101-910-----10--
33040075 บ้านละลายมีชัยกันทรลักษ์ละลาย--1311113161911217161------6781-9101-45--+5+5-105100%
33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรยกันทรลักษ์ละลาย--181141151261231101201181------14481-11121-910--+2+2-12220%
33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรยกันทรลักษ์ละลาย--111717113111151121131------7981-11121-45--+7+7-127140%
33040077 บ้านสามเส้ากันทรลักษ์ละลาย--32124127137128133154236146145135139712112123112426---3-3-23-3-11%
33040077 บ้านสามเส้ากันทรลักษ์ละลาย--191131121151131191201171271171221194111121231-453454-+1-432-431-23-431-94%
33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)กันทรลักษ์เวียงเหนือ--231161191131251201231201281291241240111-10111-1516---5-5-11-5-31%
33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)กันทรลักษ์เวียงเหนือ--9161101111317191151141141101108111-10111-67--+4+4-11458%
33040079 บ้านเดียงตะวันตกกันทรลักษ์เวียงเหนือ--191291221191241181221211------17481-891-910---1-1-9-1-10%
33040079 บ้านเดียงตะวันตกกันทรลักษ์เวียงเหนือ--811111011011411119171------8081-891-45--+4+4-9480%
33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)กันทรลักษ์สวนกล้วย--6111191711417110191------7381-671-45--+2+2-7240%
33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)กันทรลักษ์สวนกล้วย--4161514141514161------3881-671-23--+4+4-74134%
33040082 บ้านจำนันสายเจริญกันทรลักษ์สวนกล้วย--181121111161171261191181------13781-10111-910--+1+1-11110%
33040082 บ้านจำนันสายเจริญกันทรลักษ์สวนกล้วย--813141919112112161------6381-10111-45--+6+6-116120%
33040083 บ้านสวนกล้วยกันทรลักษ์สวนกล้วย--8112171918114120114181141111125111-10111-1415---4-4-11-4-26%
33040083 บ้านสวนกล้วยกันทรลักษ์สวนกล้วย--7171314141511015141716162111-10111-45--+6+6-116120%
33040084 บ้านทุ่งขนวนกันทรลักษ์สวนกล้วย--1315191121101919131------7081-671-45--+2+2-7240%
33040084 บ้านทุ่งขนวนกันทรลักษ์สวนกล้วย--7151214121717121------3681-671-23--+4+4-74134%
33040085 บ้านโนนเรือคำบอนกันทรลักษ์สวนกล้วย811317151711311519191------869--881-56-1-+3+2-8234%
33040085 บ้านโนนเรือคำบอนกันทรลักษ์สวนกล้วย417121214161614151------409--881-23-1-+6+5-85167%
33040086 บ้านโนนแสนสุขกันทรลักษ์สังเม็ก--51613161619112191------5681-451-34--+1+1-5125%
33040086 บ้านโนนแสนสุขกันทรลักษ์สังเม็ก--1151113151413141------2681-451-23--+2+2-5267%
33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์สังเม็ก--1111116181111812311513191171122111-13141-261262---248-248-14-248-94%
33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์สังเม็ก--281271131231221211331281131171271252111-13141-1718---4-4-14-4-22%
33040088 บ้านสังเม็กกันทรลักษ์สังเม็ก261301251341251261281301341191131301320121117191-1819-+1-1--19--
33040088 บ้านสังเม็กกันทรลักษ์สังเม็ก1511211311711511011311611816111161152121117191-316317-+1-299-298-19-298-94%
33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมากันทรลักษ์สังเม็ก--41413121518191101------4581-891-34--+5+5-95125%
33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมากันทรลักษ์สังเม็ก--151816151121161101131------8581-891-56--+3+3-9350%
33040090 บ้านทุ่งโพธิ์กันทรลักษ์สังเม็ก--11115115181101201161171------11281-561-67---1-1-6-1-14%
33040090 บ้านทุ่งโพธิ์กันทรลักษ์สังเม็ก--51717141211118181------5281-561-34--+2+2-6250%
33040091 บ้านโนนคำแก้วกันทรลักษ์สังเม็ก--617114112111116171131------8681-10111-56--+5+5-11584%
33040091 บ้านโนนคำแก้วกันทรลักษ์สังเม็ก--221141281291251291161231------18681-10111-1011-----11--
33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกันทรลักษ์เสาธงชัย--11115112117116171131151------10681-891-67--+2+2-9229%
33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกันทรลักษ์เสาธงชัย--41718114151416181------5681-891-34--+5+5-95125%
33040093 โรงเรียนบ้านภูมิซรอลกันทรลักษ์เสาธงชัย--2011619191211231211251------1448--15151-227228-1--212-213-15-213-93%
33040093 โรงเรียนบ้านภูมิซรอลกันทรลักษ์เสาธงชัย--412351261261411481401411------2989--15151-1617-1--1-2-15-2-11%
33040094 ไทยรัฐวิทยา 27กันทรลักษ์เสาธงชัย--181151201151161111191191------13381-9101-910-----10--
33040094 ไทยรัฐวิทยา 27กันทรลักษ์เสาธงชัย--81718181816113161------6481-9101-45--+5+5-105100%
33040095 บ้านพรทิพย์กันทรลักษ์เสาธงชัย--6161815181915141------5181-451-34--+1+1-5125%
33040095 บ้านพรทิพย์กันทรลักษ์เสาธงชัย--3121413171315111------2881-451-23--+2+2-5267%
33040096 บ้านหนองเม็กพิทยากันทรลักษ์เสาธงชัย--911411611011511811311619111181139111-14151-1415-----15--
33040096 บ้านหนองเม็กพิทยากันทรลักษ์เสาธงชัย--417181616171719111513163111-14151-45--+10+10-1510200%
33040097 บ้านเสาธงชัยกันทรลักษ์เสาธงชัย--10191171141816114191------8781-12131-56--+7+7-137117%
33040097 บ้านเสาธงชัยกันทรลักษ์เสาธงชัย--71311017121319141------4581-12131-34--+9+9-139225%
33040098 บ้านหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์หนองหญ้าลาด--51101911018110121121------6681-9101-45--+5+5-105100%
33040098 บ้านหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์หนองหญ้าลาด--111211211211191201161251------15481-9101-910-----10--
33040099 บ้านแกกันทรลักษ์หนองหญ้าลาด--271211201211141141181191------15481-781-910---2-2-8-2-20%
33040099 บ้านแกกันทรลักษ์หนองหญ้าลาด--918161101716171101------6381-781-45--+3+3-8360%
33040100 บ้านกระบี่กันทรลักษ์หนองหญ้าลาด61141151111171111211191121------12691-891-910---1-1-9-1-10%
33040100 บ้านกระบี่กันทรลักษ์หนองหญ้าลาด118110161111611217181------6991-891-45--+4+4-9480%
33040101 บ้านจะเนียวขุนหาญกระหวัน418151121131131619151------7591-9101-45--+5+5-105100%
33040101 บ้านจะเนียวขุนหาญกระหวัน61121141211221211181221151------15191-9101-1011---1-1-10-1-9%
33040102 บ้านกระหวันขุนหาญกระหวัน--81221161161151111121241------12481-10111-89--+2+2-11223%
33040102 บ้านกระหวันขุนหาญกระหวัน--51911114181418171------5681-10111-34--+7+7-117175%
33040103 บ้านกันจดขุนหาญกระหวัน--2131412151417131------3081-341-23--+1+1-4134%
33040103 บ้านกันจดขุนหาญกระหวัน--21618171717115191------6181-341-45---1-1-4-1-20%
33040104 บ้านเดื่อขุนหาญกระหวัน--61816171817111171------6081-451-34--+1+1-5125%
33040104 บ้านเดื่อขุนหาญกระหวัน--5141416151217131------3681-451-23--+2+2-5267%
33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยาขุนหาญกระหวัน6171317161711214161------5891-561-34--+2+2-6250%
33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยาขุนหาญกระหวัน312111312131712131------2691-561-23--+3+3-63100%
33040106 บ้านระหารขุนหาญกระหวัน--71171151171171161171121------11881-671-67-----7--
33040106 บ้านระหารขุนหาญกระหวัน--2171917171719131------5181-671-34--+3+3-7375%
33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ขุนหาญห้วยจันทร์--271271311321241471311471291341231352111115171-1920-+1-4-3-17-3-15%
33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ขุนหาญห้วยจันทร์--161131151171121211181241131171111177111115171-376377-+1-361-360-17-360-95%
33040108 บ้านตาเอกขุนหาญกันทรอม--415181517181817161713168111-15161-45--+11+11-1611221%
33040108 บ้านตาเอกขุนหาญกันทรอม--81171131101181161201191201151171173111-15161-1415--+1+1-1617%
33040109 บ้านตานวนขุนหาญกันทรอม--4131213161214131------278--221-23-1---1-2-1-33%
33040109 บ้านตานวนขุนหาญกันทรอม--4131--1131112111------157--221-12-1-+1--2--
33040110 บ้านกันทรอมขุนหาญกันทรอม--281391271371311421371431------28481-11121-1516---4-4-12-4-25%
33040110 บ้านกันทรอมขุนหาญกันทรอม--131181151131151191191211------13381-11121-216217---205-205-12-205-94%
33040111 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยขุนหาญกันทรอม--1211111118112191181211------10281-781-67--+1+1-8115%
33040111 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยขุนหาญกันทรอม--715141617141111121------5681-781-34--+4+4-84100%
33040112 บ้านจองกอขุนหาญกันทรอม--181111171131231161261191------14381-10111-910--+1+1-11110%
33040112 บ้านจองกอขุนหาญกันทรอม--101611018114111181111------7881-10111-45--+6+6-116120%
33040113 บ้านขุนหาญขุนหาญขุนหาญ--11171131817171101121------7581-9101-45--+5+5-105100%
33040113 บ้านขุนหาญขุนหาญขุนหาญ--221201251161181191241251------16981-9101-910-----10--
33040114 บ้านดู่ขุนหาญขุนหาญ--131121121131121261171171------12281-671-89---2-2-7-2-22%
33040114 บ้านดู่ขุนหาญขุนหาญ--51516131611517181------5581-671-34--+3+3-7375%
33040115 บ้านโคกระเวียงขุนหาญขุนหาญ--6191719181131121161161211231140111-13141-1415---1-1-14-1-6%
33040115 บ้านโคกระเวียงขุนหาญขุนหาญ--3151713141814151716110162111-13141-45--+9+9-149180%
33040116 บ้านดานขุนหาญโนนสูง--101151181131151161111161------11481-781-67--+1+1-8115%
33040116 บ้านดานขุนหาญโนนสูง--41916151718181111------5881-781-34--+4+4-84100%
33040118 บ้านโนนสูงขุนหาญโนนสูง7116118181121171151131121------11891-781-67--+1+1-8115%
33040118 บ้านโนนสูงขุนหาญโนนสูง216181413161914151------4791-781-34--+4+4-84100%
33040119 บ้านกระเจาขุนหาญโนนสูง--51612110161516171------478--551-34-1-+2+1-5125%
33040119 บ้านกระเจาขุนหาญโนนสูง--9112191171121121101101------918--551-56-1---1-5-1-16%
33040120 บ้านหนองบัวขุนหาญโนนสูง--151221211191191281181241------16681-9101-910-----10--
33040120 บ้านหนองบัวขุนหาญโนนสูง--121811118191151101131------8681-9101-56--+4+4-10467%
33040121 บ้านกระเบาขุนหาญโนนสูง--10171218131518121------4581-781-34--+4+4-84100%
33040121 บ้านกระเบาขุนหาญโนนสูง--1511411011218114114181------9581-781-56--+2+2-8234%
33040122 บ้านบักดองขุนหาญบักดอง--221211231221331321451331------23181110121-1415-+1-4-3-12-3-20%
33040122 บ้านบักดองขุนหาญบักดอง--121121131121151221211161------12381110121-181182-+1-171-170-12-170-93%
33040123 บ้านสำโรงเกียรติขุนหาญบักดอง--57246253267269262273256265285262269522-23133113436-1+1-3-3-33-3-8%
33040123 บ้านสำโรงเกียรติขุนหาญบักดอง--26124125128139132133124134135140134011-231331-782783-1+2-751-750-33-750-95%
33040124 บ้านหนองบัวเรณขุนหาญบักดอง--1011018111110110116151------8081-781-45--+3+3-8360%
33040124 บ้านหนองบัวเรณขุนหาญบักดอง--191211121251141151341121------15281-781-910---2-2-8-2-20%
33040125 บ้านตาเส็ดขุนหาญบักดอง--511118171711818191------738--331-45-1--1-2-3-2-40%
33040125 บ้านตาเส็ดขุนหาญบักดอง--2151513141414141------318--331-23-1-+1--3--
33040126 บ้านตาปรกขุนหาญบักดอง41416191111711118181------6891-9101-45--+5+5-105100%
33040126 บ้านตาปรกขุนหาญบักดอง10117191181171181171161151------13791-9101-910-----10--
33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8ขุนหาญบักดอง--31515181419113141------5181-341-34-----4--
33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8ขุนหาญบักดอง--2131315111516131------2881-341-23--+1+1-4134%
33040128 บ้านภูดินพัฒนาขุนหาญบักดอง--1511211011111411511411411818171138111-18191-1415--+4+4-19427%
33040128 บ้านภูดินพัฒนาขุนหาญบักดอง--815181615161816191211164111-18191-45--+14+14-1914280%
33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07ขุนหาญบักดอง--1016171519110112151------6481-341-45---1-1-4-1-20%
33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07ขุนหาญบักดอง--61313141--616131------3171-341-23--+1+1-4134%
33040131 บ้านซำตาโตงขุนหาญพราน--101121201211211121161131------12581-9101-910-----10--
33040131 บ้านซำตาโตงขุนหาญพราน--31519181101817141------5481-9101-34--+6+6-106150%
33040132 บ้านหนองเก่าขุนหาญพราน----3121111131----------1051-231-12--+1+1-3150%
33040132 บ้านหนองเก่าขุนหาญพราน114161411131811161------3491-231-23-----3--
33040133 บ้านโนนแฝกขุนหาญพราน--141141211221221211141311------15981-781-910---2-2-8-2-20%
33040133 บ้านโนนแฝกขุนหาญพราน--61511118111111151191------7681-781-45--+3+3-8360%
33040134 บ้านม่วงแยกขุนหาญพราน--91111101719110191101------7581-341-45---1-1-4-1-20%
33040134 บ้านม่วงแยกขุนหาญพราน--9141615161413141------4181-341-34-----4--
33040135 บ้านทุ่งเลนขุนหาญพราน--91151131161141141151161------11281-891-67--+2+2-9229%
33040135 บ้านทุ่งเลนขุนหาญพราน--6161216151819171------4981-891-34--+5+5-95125%
33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ขุนหาญพราน--482472421632381752572502------42014111618112224---6-6-18-6-25%
33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ขุนหาญพราน--221171241281211341271321------20581116181-321322-+1-305-304-18-304-94%
33040137 บ้านซำขี้เหล็กขุนหาญพราน--414131101319161151------548--441-34-1-+1--4--
33040137 บ้านซำขี้เหล็กขุนหาญพราน--11412131--613131------227--441-23-1-+2+1-4134%
33040138 บ้านอารางขุนหาญพราน--8141811319111151101------688--441-45-1---1-4-1-20%
33040138 บ้านอารางขุนหาญพราน--5131415151413141------338--441-23-1-+2+1-4134%
33040139 บ้านโนนสะอาดขุนหาญพราน--3111------113111------95--111-12-1---1-1-1-50%
33040139 บ้านโนนสะอาดขุนหาญพราน--21--------1111--------43--111-12-1---1-1-1-50%
33040140 บ้านดอนข่าขุนหาญพราน915171216161718171------5791-451-34--+1+1-5125%
33040140 บ้านดอนข่าขุนหาญพราน412141--4151314141------3081-451-23--+2+2-5267%
33040141 บ้านพยอมขุนหาญโพธิ์กระสังข์--12191121121111111141111------9281-561-56-----6--
33040141 บ้านพยอมขุนหาญโพธิ์กระสังข์--10141513161615131------4281-561-34--+2+2-6250%
33040142 บ้านซำขุนหาญโพธิ์กระสังข์--10115112118191151171151------11181-891-67--+2+2-9229%
33040142 บ้านซำขุนหาญโพธิ์กระสังข์--51716111161617171------5581-891-34--+5+5-95125%
33040143 บ้านสดำขุนหาญโพธิ์กระสังข์--121121231201151161251171------14081-9101-910-----10--
33040143 บ้านสดำขุนหาญโพธิ์กระสังข์--41519181918114191------6681-9101-45--+5+5-105100%
33040144 บ้านหนองคูขุนหาญโพธิ์กระสังข์--61215181101718161------5281-561-34--+2+2-6250%
33040144 บ้านหนองคูขุนหาญโพธิ์กระสังข์--13161161171221101111131------10881-561-67---1-1-6-1-14%
33040145 บ้านหนองขนานขุนหาญโพธิ์กระสังข์--1131215131113121------208--221-12-1-+1--2--
33040145 บ้านหนองขนานขุนหาญโพธิ์กระสังข์--------3131--11--------73--221-12-1-+1--2--
33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์ขุนหาญโพธิ์กระสังข์--25133130135141133135137138149148140411111416112426---10-10-16-10-38%
33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์ขุนหาญโพธิ์กระสังข์--121181131161221161161201161241181191111114161-475476-+1-461-460-16-460-96%
33040147 บ้านโพธิ์กระมัลขุนหาญโพธิ์วงศ์--221311381321291391401311------26281-9101-1718---8-8-10-8-44%
33040147 บ้านโพธิ์กระมัลขุนหาญโพธิ์วงศ์--71191231181151231221141------14181-9101-202203---193-193-10-193-95%
33040148 บ้านกระมัลพัฒนาขุนหาญโพธิ์วงศ์--9111161419114114191------768--331-45-1--1-2-3-2-40%
33040148 บ้านกระมัลพัฒนาขุนหาญโพธิ์วงศ์--3141511141817141------368--331-23-1-+1--3--
33040149 บ้านตาหมื่นขุนหาญโพธิ์วงศ์--5161617161416161------4681-451-34--+1+1-5125%
33040149 บ้านตาหมื่นขุนหาญโพธิ์วงศ์--91811311511219112181------8681-451-56---1-1-5-1-16%
33040150 บ้านหนองใหญ่ขุนหาญไพร--101101911117110191121------7881-671-45--+2+2-7240%
33040150 บ้านหนองใหญ่ขุนหาญไพร--6121514111415171------3481-671-23--+4+4-74134%
33040151 บ้านชำเขียนขุนหาญไพร311151313151314121------299--441-23-1-+2+1-4134%
33040151 บ้านชำเขียนขุนหาญไพร7151111517191619191------689--441-45-1---1-4-1-20%
33040152 บ้านกรามขุนหาญไพร--191301191191211291191451------20181-9101-1112---2-2-10-2-16%
33040152 บ้านกรามขุนหาญไพร--111121614161171121201------8881-9101-56--+4+4-10467%
33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยาขุนหาญไพร--61111141131131618181------7981-341-45---1-1-4-1-20%
33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยาขุนหาญไพร--2131614141414121------2981-341-23--+1+1-4134%
33040154 บ้านปุนวิทยาขุนหาญไพร--6131216151415121------3381-341-23--+1+1-4134%
33040154 บ้านปุนวิทยาขุนหาญไพร--1517131111615111171------6581-341-45---1-1-4-1-20%
33040155 บ้านหนองจิกขุนหาญภูฝ้าย--211191151161181191151221111261191201111-14151-1516---1-1-15-1-6%
33040155 บ้านหนองจิกขุนหาญภูฝ้าย--12111181611013161814114111193111-14151-56--+9+9-159150%
33040156 บ้านกุดนาแก้วขุนหาญภูฝ้าย--81121111811119171121------7881-781-45--+3+3-8360%
33040156 บ้านกุดนาแก้วขุนหาญภูฝ้าย--151211301231191281111291------17681-781-1011---3-3-8-3-27%
33040157 บ้านภูทองขุนหาญภูฝ้าย--611413161611018151------588--551-34-1-+2+1-5125%
33040157 บ้านภูทองขุนหาญภูฝ้าย--3141214111513111------238--551-23-1-+3+2-5267%
33040158 บ้านโนนอ้อขุนหาญสิ--51217121814113131------4481-451-34--+1+1-5125%
33040158 บ้านโนนอ้อขุนหาญสิ--211141--51216121------2271-451-23--+2+2-5267%
33040159 บ้านกระทิงขุนหาญสิ--4111512121415141------2781-671-23--+4+4-74134%
33040159 บ้านกระทิงขุนหาญสิ--5131111511011317191------6381-671-45--+2+2-7240%
33040160 บ้านศิวาลัยขุนหาญสิ31111151121191181111181181------12591-891-910---1-1-9-1-10%
33040160 บ้านศิวาลัยขุนหาญสิ117171619161517191------5791-891-34--+5+5-95125%
33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)ขุนหาญสิ--361432582632622512662672331381271544181350541111471,149-+2-1097-1095-54-1095-95%
33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)ขุนหาญสิ--9238731103115311931384133412137339425721,13933135054135963---9-9-54-9-14%
33040163 บ้านกันตรวจห้วยขุนหาญห้วยจันทร์--719141131111101181191------9181-561-56-----6--
33040163 บ้านกันตรวจห้วยขุนหาญห้วยจันทร์--21312151316181111------4081-561-23--+3+3-63100%
33040164 บ้านหนองผือขุนหาญห้วยจันทร์--611019151111717171------628--331-45-1--1-2-3-2-40%
33040164 บ้านหนองผือขุนหาญห้วยจันทร์--2181414151215151------358--331-23-1-+1--3--
33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)ศรีรัตนะตูม--1094973116390311731223117312839428839931,17733135660136064---4-4-60-4-6%
33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)ศรีรัตนะตูม--572522491401562622612572421481562580181356601111821,184-+2-1126-1124-60-1124-94%
33040166 บ้านหนองสังข์ศรีรัตนะพิงพวย--1417114111117117112115113115171142111-12131-1415---2-2-13-2-13%
33040166 บ้านหนองสังข์ศรีรัตนะพิงพวย--913171618151715141815167111-12131-45--+8+8-138160%
33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ศรีรัตนะพิงพวย--171151121181171161121141121161121161111114161-361362-+1-347-346-16-346-95%
33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ศรีรัตนะพิงพวย--371331241341321321311271251321291336111114161-2526-+1-11-10-16-10-38%
33040168 บ้านศิลาทองศรีรัตนะพิงพวย--61916131717181131------5981-231-34---1-1-3-1-25%
33040168 บ้านศิลาทองศรีรัตนะพิงพวย--2161111151516151------3181-231-23-----3--
33040169 บ้านบกห้วยโนนศรีรัตนะพิงพวย--31121121111121111101131------8481-671-56--+1+1-7117%
33040169 บ้านบกห้วยโนนศรีรัตนะพิงพวย--1181318151612171------4081-671-23--+4+4-74134%
33040170 บ้านตระกวนศรีรัตนะพิงพวย--17191911311011019181------858--551-56-1---1-5-1-16%
33040170 บ้านตระกวนศรีรัตนะพิงพวย--6131613131613151------358--551-23-1-+3+2-5267%
33040171 บ้านศรีแก้วศรีรัตนะศรีแก้ว--301402361421301441441471------31391114161-1819-+1-4-3-16-3-15%
33040171 บ้านศรีแก้วศรีรัตนะศรีแก้ว--151241191251111231171241------15881114161-240241-+1-226-225-16-225-93%
33040172 อนุบาลศรีรัตนะศรีรัตนะศรีแก้ว--711415117111110181231------9581-9101-56--+4+4-10467%
33040172 อนุบาลศรีรัตนะศรีรัตนะศรีแก้ว--241231181271171271211431------20081-9101-1112---2-2-10-2-16%
33040173 บ้านตระกาจศรีรัตนะศรีแก้ว4115161131101917191101------8391-561-56-----6--
33040173 บ้านตระกาจศรีรัตนะศรีแก้ว216131615181314161------4391-561-34--+2+2-6250%
33040174 บ้านตาแบนศรีรัตนะศรีแก้ว--1511211113115112161101------8481-451-56---1-1-5-1-16%
33040174 บ้านตาแบนศรีรัตนะศรีแก้ว--11141413181713141------4481-451-34--+1+1-5125%
33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทยศรีรัตนะศรีโนนงาม--3151714181416141------4181-341-34-----4--
33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทยศรีรัตนะศรีโนนงาม--2111511121213111------1781-341-12--+2+2-42100%
33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคีศรีรัตนะศรีโนนงาม--51131101171201121161121614161121111-13141-1415---1-1-14-1-6%
33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคีศรีรัตนะศรีโนนงาม--41415181101411014131415161111-13141-45--+9+9-149180%
33040178 บ้านหนองรุงศรีรัตนะศรีโนนงาม--21--114141113141------197--221-12-1-+1--2--
33040178 บ้านหนองรุงศรีรัตนะศรีโนนงาม--7111216171614181------418--221-34-1--1-2-2-2-50%
33040179 บ้านโนนแกศรีรัตนะศรีโนนงาม----31----216121--------134--221-12-1-+1--2--
33040179 บ้านโนนแกศรีรัตนะศรีโนนงาม----21----1141----------73--221-12-1-+1--2--
33040180 บ้านปุนศรีรัตนะสระเยาว์--11181131151141811411411316161122111-20211-306307---286-286-21-286-93%
33040180 บ้านปุนศรีรัตนะสระเยาว์--261221241261231191241301291251241272111-20211-2324---3-3-21-3-12%
33040181 บ้านสลับศรีรัตนะสระเยาว์--241151121161161221151151------1358--991-910-1---1-9-1-10%
33040181 บ้านสลับศรีรัตนะสระเยาว์--131514181611316191------648--991-45-1-+5+4-9480%
33040182 บ้านขนาดศรีรัตนะสระเยาว์--81101111181121131121111------9581-561-56-----6--
33040182 บ้านขนาดศรีรัตนะสระเยาว์--71614110171414161------4881-561-34--+2+2-6250%
33040183 บ้านตายู(อสพป.32)ศรีรัตนะสระเยาว์--1131213151214141------2481-341-23--+1+1-4134%
33040183 บ้านตายู(อสพป.32)ศรีรัตนะสระเยาว์--3151817161816171------5081-341-34-----4--
33040184 บ้านหนองบัวทองศรีรัตนะสระเยาว์--141151101191191211181251------14181-891-910---1-1-9-1-10%
33040184 บ้านหนองบัวทองศรีรัตนะสระเยาว์--7171316110110111181------6281-891-45--+4+4-9480%
33040185 บ้านทุ่งสว่างศรีรัตนะสะพุง--811011611711616191121------9481-891-56--+3+3-9350%
33040185 บ้านทุ่งสว่างศรีรัตนะสะพุง--211191201361321141231271------19281-891-1011---2-2-9-2-18%
33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)ศรีรัตนะสะพุง--291281311321301241331321------23981-10111-1112---1-1-11-1-8%
33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)ศรีรัตนะสะพุง--11118115114113113115191------10881-10111-67--+4+4-11458%
33040187 บ้านสะพุงศรีรัตนะสะพุง--201241361301231271411191------22081-891-1314---5-5-9-5-35%
33040187 บ้านสะพุงศรีรัตนะสะพุง--12191141121121101211111------10181-891-67--+2+2-9229%
33040188 บ้านหนองปิงโปงศรีรัตนะเสื่องข้าว--1311218112117110181111------9181-451-56---1-1-5-1-16%
33040188 บ้านหนองปิงโปงศรีรัตนะเสื่องข้าว--5181617191415141------4881-451-34--+1+1-5125%
33040189 บ้านจานบัวศรีรัตนะเสื่องข้าว--91121141131221181181191181191201182111-13141-1516---2-2-14-2-12%
33040189 บ้านจานบัวศรีรัตนะเสื่องข้าว--413171411218181121618111183111-13141-56--+8+8-148134%
33040190 บ้านเสื่องข้าวศรีรัตนะเสื่องข้าว--51111911211019171111141201141122111119211-337338-+1-318-317-21-317-93%
33040190 บ้านเสื่องข้าวศรีรัตนะเสื่องข้าว--91161181171201151171161411451331247111119211-1718-+1+2+3-21317%
33040191 บ้านกระหวันศรีรัตนะเสื่องข้าว--231181191221171291241241------17681-9101-1011---1-1-10-1-9%
33040191 บ้านกระหวันศรีรัตนะเสื่องข้าว--81111111121101141131131------9281-9101-56--+4+4-10467%
33040192 บ้านท่าคล้อเบญจลักษ์ท่าคล้อ--9112113115181101101121------8981-10111-56--+5+5-11584%
33040192 บ้านท่าคล้อเบญจลักษ์ท่าคล้อ--3161719121312171------3981-10111-23--+8+8-118267%
33040193 บ้านหนองบักโทนเบญจลักษ์ท่าคล้อ--12110112113112122171131------10181-781-67--+1+1-8115%
33040193 บ้านหนองบักโทนเบญจลักษ์ท่าคล้อ--61516181511113151------4981-781-34--+4+4-84100%
33040194 บ้านหนองคับคาเบญจลักษ์ท่าคล้อ617111616111916151------4791-341-34-----4--
33040194 บ้านหนองคับคาเบญจลักษ์ท่าคล้อ5141--214111614111------2781-341-23--+1+1-4134%
33040195 บ้านโนนสำโรงเบญจลักษ์ท่าคล้อ--3141818181616181------518--331-34-1---1-3-1-25%
33040195 บ้านโนนสำโรงเบญจลักษ์ท่าคล้อ--1121415141213121------238--331-23-1-+1--3--
33040196 บ้านหนองยาวเบญจลักษ์ท่าคล้อ7181101111815131811413111111199121-14151-56--+9+9-159150%
33040196 บ้านหนองยาวเบญจลักษ์ท่าคล้อ4141517121313141101211013157121-14151-34--+11+11-1511275%
33040197 บ้านคำสะอาดเบญจลักษ์ท่าคล้อ8118116191161121141161171412191141121-16171-1516--+1+1-1717%
33040197 บ้านคำสะอาดเบญจลักษ์ท่าคล้อ2181111217151918171----3162101-16171-45--+12+12-1712240%
33040198 บ้านคำกลางเบญจลักษ์ท่าคล้อ91915141814191101101------6891-341-45---1-1-4-1-20%
33040198 บ้านคำกลางเบญจลักษ์ท่าคล้อ214131214111417161------3391-341-23--+1+1-4134%
33040199 บ้านดอนเขียวเบญจลักษ์ท่าคล้อ9191101181131151161161161------12291-561-910---4-4-6-4-40%
33040199 บ้านดอนเขียวเบญจลักษ์ท่าคล้อ11515112151714111161------5691-561-34--+2+2-6250%
33040200 อนุบาลเบญจลักษ์เบญจลักษ์เสียว191311351301271371231461351------28391-10111-1314---3-3-11-3-21%
33040200 อนุบาลเบญจลักษ์เบญจลักษ์เสียว7122117111191181131291181------14491-10111-212213---202-202-11-202-94%
33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)เบญจลักษ์เสียว--121171101101191161131201------11781-891-67--+2+2-9229%
33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)เบญจลักษ์เสียว--5161815171516181------5081-891-34--+5+5-95125%
33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิงเบญจลักษ์เสียว--618141517113114171------6481-10111-45--+6+6-116120%
33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิงเบญจลักษ์เสียว--14115112117191291251181------13981-10111-910--+1+1-11110%
33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)เบญจลักษ์หนองงูเหลือม--261261341361211311301341271171181300111115171-1819-+1-3-2-17-2-10%
33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)เบญจลักษ์หนองงูเหลือม--12116122110113112114115110151111140111115171-301302-+1-286-285-17-285-94%
33040204 บ้านหนองนกเขียนเบญจลักษ์หนองงูเหลือม41151161101101121101151101------10291-451-67---2-2-5-2-28%
33040204 บ้านหนองนกเขียนเบญจลักษ์หนองงูเหลือม3171101315161519181------5691-451-34--+1+1-5125%
33040205 บ้านเขวาธะนังเบญจลักษ์หนองงูเหลือม--131816191111131111111------8281-561-56-----6--
33040205 บ้านเขวาธะนังเบญจลักษ์หนองงูเหลือม--6161413161913161------4381-561-34--+2+2-6250%
33040206 บ้านโนนจักจั่นเบญจลักษ์หนองงูเหลือม21813161911111121131------559--441-34-1-+1--4--
33040206 บ้านโนนจักจั่นเบญจลักษ์หนองงูเหลือม213121215161--2161------288--441-23-1-+2+1-4134%
33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
เบญจลักษ์หนองงูเหลือม---------------------------------0--------
33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
เบญจลักษ์หนองงูเหลือม---------------------------------0--------
33040209 บ้านหนองหว้าเบญจลักษ์หนองหว้า--1111011011511611211511111419191132111-12131-1415---2-2-13-2-13%
33040209 บ้านหนองหว้าเบญจลักษ์หนองหว้า--715151419171415141512157111-12131-34--+9+9-139225%
33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)เบญจลักษ์หนองหว้า--9151911019131815191818183111-11121-56--+6+6-126100%
33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)เบญจลักษ์หนองหว้า--141131151241171101131121201141131165111-11121-1415---3-3-12-3-20%
33040211 บ้านเพ็กเบญจลักษ์หนองหว้า--6113181915110181111------7081-451-45-----5--
33040211 บ้านเพ็กเบญจลักษ์หนองหว้า--3151415141513171------3681-451-23--+2+2-5267%
33040212 บ้านหนองบัวใหญ่เบญจลักษ์หนองหว้า--15114191141171161151131414191130111-10111-1415---4-4-11-4-26%
33040212 บ้านหนองบัวใหญ่เบญจลักษ์หนองหว้า--101614171131101815131114171111-10111-45--+6+6-116120%
33040213 บ้านหนองฮางเบญจลักษ์หนองฮาง--715141818131615101--3153101-891-34--+5+5-95125%
33040213 บ้านหนองฮางเบญจลักษ์หนองฮาง--1111417110114181151131317131105111-891-67--+2+2-9229%
33040214 บ้านไผ่หนองแคนเบญจลักษ์หนองฮาง101181191131161251221171181------15891-9101-1011---1-1-10-1-9%
33040214 บ้านไผ่หนองแคนเบญจลักษ์หนองฮาง41911116113171619181------7391-9101-45--+5+5-105100%
33040215 บ้านสร้างเม็กเบญจลักษ์หนองฮาง--416141816181811414161--68101-14151-45--+10+10-1510200%
33040215 บ้านสร้างเม็กเบญจลักษ์หนองฮาง--14112112118113119114125114112121155111-14151-1516---1-1-15-1-6%
33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อยเบญจลักษ์หนองฮาง911311119151318161131------7791-341-45---1-1-4-1-20%
33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อยเบญจลักษ์หนองฮาง4110161612111413161------4291-341-34-----4--
33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำเบญจลักษ์หนองฮาง13111111116112115111161171------1129--881-67-1-+2+1-8115%
33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำเบญจลักษ์หนองฮาง616151513181412181------479--881-34-1-+5+4-84100%
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Version.