ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองบัวใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040212
PERCODE 6 หลัก530811
กระทรวง 10 หลัก1033530811
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbuayai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสtosaphorn.glom@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.78960824
Longitude
104.7383193

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน