ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระทิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040159
PERCODE 6 หลัก530444
กระทรวง 10 หลัก1033530444
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระทิง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Krathing
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสิ
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45669080
อีเมล์แอดเดรสbudsaba8994@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5985813
Longitude
104.4370824

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน