ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040150
PERCODE 6 หลัก530481
กระทรวง 10 หลัก1033530481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)bannongyai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไพร
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660185
อีเมล์แอดเดรสnitssk4@gmail.com
เว็บไซต์http://nhongyai.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.69821055
Longitude
104.4881586

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน