ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหินวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040061
PERCODE 6 หลัก530164
กระทรวง 10 หลัก1033530164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)hinvittaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูเงิน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-969888
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.70060907
Longitude
104.5352637

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน