ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านซำตาโตง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040131
PERCODE 6 หลัก530505
กระทรวง 10 หลัก1033530505
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำตาโตง
ชื่อ (อังกฤษ)bansumtatong
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856245040
อีเมล์แอดเดรสwanthong2014@outlook.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.62106278
Longitude
104.5353488

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน