ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านคำกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040198
PERCODE 6 หลัก530820
กระทรวง 10 หลัก1033530820
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHAMKLANG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-660155
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7788471
Longitude
104.8047246

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน