ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านแก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040099
PERCODE 6 หลัก530142
กระทรวง 10 หลัก1033530142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก
ชื่อ (อังกฤษ)bankae
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์933246270
อีเมล์แอดเดรสamanitacha845@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6796025
Longitude
104.6172411

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน