ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านปุนวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040154
PERCODE 6 หลัก530486
กระทรวง 10 หลัก1033530486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปุนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banpunwittaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไพร
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์085-6344839
อีเมล์แอดเดรสpunwittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.736905
Longitude
104.4263937

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน