ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040111
PERCODE 6 หลัก530494
กระทรวง 10 หลัก1033530494
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)KAN TROM NOI
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกันทรอม
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885814622
อีเมล์แอดเดรสchotor2528@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5741376
Longitude
104.3127028

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน