ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตาลอย-หนองคัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040025
PERCODE 6 หลัก530224
กระทรวง 10 หลัก1033530224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาลอย-หนองคัน
ชื่อ (อังกฤษ)Taloi-nongkhan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจานใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์087-8687472
อีเมล์แอดเดรสsaksitsan@gmail.com
เว็บไซต์http://school.sskedu4.go.th/taloi/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7197984
Longitude
104.6668518

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน