ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโคกเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040074
PERCODE 6 หลัก530204
กระทรวง 10 หลัก1033530204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKJAREARN
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลละลาย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-826298
อีเมล์แอดเดรสkhokcharoenssk4@gmail.com
เว็บไซต์http://gg.gg/khok5
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.528809
Longitude
104.549875

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน