ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเขวาธะนัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040205
PERCODE 6 หลัก530805
กระทรวง 10 หลัก1033530805
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขวาธะนัง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban kaothanung
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองงูเหลือม
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660243
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8493148
Longitude
104.6433177

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน