ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านซำขี้เหล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040137
PERCODE 6 หลัก530502
กระทรวง 10 หลัก1033530502
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sam Kilek
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817901824
อีเมล์แอดเดรสbansumkhilek@gmail.com
เว็บไซต์www.sskedu4.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5584626
Longitude
104.5129632

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน