ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโคก(อสพป.32)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040040
PERCODE 6 หลัก530189
กระทรวง 10 หลัก1033530189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคก(อสพป.32)
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhok(ASPP.32)
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5930416
Longitude
104.5762705

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน