ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านคำสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040197
PERCODE 6 หลัก530819
กระทรวง 10 หลัก1033530819
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)KHAMSA-ART
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969276
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.74403049
Longitude
104.8161737

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน