ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโตนด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040020
PERCODE 6 หลัก530218
กระทรวง 10 หลัก1033530218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโตนด
ชื่อ (อังกฤษ)Thanod
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขนุน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969862
อีเมล์แอดเดรสtanod 089 @hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5939734
Longitude
104.7726409

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน