ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040201
PERCODE 6 หลัก530802
กระทรวง 10 หลัก1033530802
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)DANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสียว
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660380
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.815427
Longitude
104.7089246

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน