ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านนารังกา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040011
PERCODE 6 หลัก530209
กระทรวง 10 หลัก1033530209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนารังกา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannarangka
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-969858
อีเมล์แอดเดรสnrk2554@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6774758
Longitude
104.8357013

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน