ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040105
PERCODE 6 หลัก530454
กระทรวง 10 หลัก1033530454
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Krabaotalhungwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวัน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660278
อีเมล์แอดเดรสFernff@hotmail.com
เว็บไซต์http://ktw33150.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6575217
Longitude
104.4220532

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน