ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านจานทองกวาววิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040024
PERCODE 6 หลัก530223
กระทรวง 10 หลัก1033530223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจานทองกวาววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)JANTHONGKWAOWITTAYA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจานใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45811044
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7553991
Longitude
104.6572941

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน