ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านชำม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040031
PERCODE 6 หลัก530203
กระทรวง 10 หลัก1033530203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชำม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)banchammaung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลชำ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์844969339
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.564948
Longitude
104.5815764

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน