ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040175
PERCODE 6 หลัก530692
กระทรวง 10 หลัก1033530692
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ชื่อ (อังกฤษ)nongyaitathai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีโนนงาม
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660117
อีเมล์แอดเดรสniimbomb@gmail.com
เว็บไซต์www.nongyaitathai.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7889764
Longitude
104.4477151

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน