ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านชำเบ็ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040008
PERCODE 6 หลัก530154
กระทรวง 10 หลัก1033530154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชำเบ็ง
ชื่อ (อังกฤษ)sumbang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.608682
Longitude
104.5488399

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน