ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตานวน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040109
PERCODE 6 หลัก530492
กระทรวง 10 หลัก1033530492
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตานวน
ชื่อ (อังกฤษ)Tanuan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกันทรอม
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์093-454-0934
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5626877
Longitude
104.3612123

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน