ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกันตรวจห้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040163
PERCODE 6 หลัก530488
กระทรวง 10 หลัก1033530488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกันตรวจห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)Kuntroujhoui School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยจันทร์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45818225
อีเมล์แอดเดรสbunlusk.p@gmail.com
เว็บไซต์http://kthsc.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.58079455
Longitude
104.3889691

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน