ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านชำแจงแมง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040029
PERCODE 6 หลัก530201
กระทรวง 10 หลัก1033530201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชำแจงแมง
ชื่อ (อังกฤษ)Chamjangmang School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลชำ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5419047
Longitude
104.5882699

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน