ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040136
PERCODE 6 หลัก530501
กระทรวง 10 หลัก1033530501
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)phran(prachanucroa)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45657016
อีเมล์แอดเดรสpran_school@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6029928
Longitude
104.491796

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน