ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านดอนข่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040140
PERCODE 6 หลัก530498
กระทรวง 10 หลัก1033530498
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนข่า
ชื่อ (อังกฤษ)donkha
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660022
อีเมล์แอดเดรสbandonkha@gmail.com
เว็บไซต์www.donkha.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.607271
Longitude
104.463269

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน