ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
ไทยรัฐวิทยา 27
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040094
PERCODE 6 หลัก530182
กระทรวง 10 หลัก1033530182
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 27
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya 27 school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสาธงชัย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.4796637
Longitude
104.6836088

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน