ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองเก่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040132
PERCODE 6 หลัก530503
กระทรวง 10 หลัก1033530503
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเก่า
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkaow
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45657014
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5818438
Longitude
104.4928534

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน