ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)พนักงานราชการ(อื่น ๆ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)ผู้จัดการโรงเรียนเอกชนเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปโรงเรียนเอกชนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ โรงเรียนเอกชนรวม
33040097 บ้านเสาธงชัยกันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 1012010000000011100017
33040096 บ้านหนองเม็กพิทยากันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 1014000000000101000017
33040095 บ้านพรทิพย์กันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 10401000000100100008
33040094 ไทยรัฐวิทยา 27กันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 109000000000101100013
33040093 โรงเรียนบ้านภูมิซรอลกันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 0015010000000101000018
33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกันทรลักษ์เสาธงชัยกลุ่มมออีแดง 108000000000011000011
33040091 บ้านโนนคำแก้วกันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 1010000000001111100016
33040090 บ้านทุ่งโพธิ์กันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 105000000001011100010
33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมากันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 108000000000001100011
33040088 บ้านสังเม็กกันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 1117000000000101100022
33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 1013000000100101000017
33040086 บ้านโนนแสนสุขกันทรลักษ์สังเม็กกลุ่มเมืองกันทร์ 10400000010000110008
33040085 บ้านโนนเรือคำบอนกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 008000000000001100010
33040062 บ้านท่าพระตระกาศกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 1012000000000001000014
33040061 บ้านหินวิทยากันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 00700000000000110009
33040060 บ้านหนองกระทิงกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 1013000000000111000017
33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 1012010000000011100017
33040058 บ้านนาไพรงามกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 1010000000000101100014
33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือยกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 10500000000100100008
33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาดกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 1011011000000111100018
33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 108010000000101000012
33040054 บ้านตาแท่นกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 1012020000000101100018
33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 1011000000000011100015
33040052 บ้านบึงมะลูกันทรลักษ์บึงมะลูกลุ่มมออีแดง 1012000000000011000015
33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 10400000010000110008
33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสกกันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 1012010000000001000015
33040048 บ้านท่าสว่างกันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 1022000000001121100029
33040047 บ้านโนนสำราญกันทรลักษ์โนนสำราญกลุ่มมออีแดง 1013010000100001000017
33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 10400000000000110007
33040045 บ้านขนากันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 106000000001011100011
33040044 บ้านขะยูงกันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 1012010000001001100017
33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์กันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 1487010000000011100096
33040042 บ้านสว่างกันทรลักษ์น้ำอ้อมกลุ่มเมืองกันทร์ 1014000000000101100018
33040041 บ้านปะทายกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 1015010000000101000019
33040040 บ้านโคก(อสพป.32)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 1116010000000101000021
33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 1016000000001001100020
33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)กันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 10500000000000110008
33040037 บ้านร่องตาซุนกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่กลุ่มพนมดงรัก 1013010000000101000017
33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์กันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 106010000000101100011
33040035 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)กันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 109000000000001000011
33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะกันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 00301000000001110007
33040033 บ้านโคกวิทยากันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 109000000000101000012
33040032 บ้านตระกาศขอนแก่นกันทรลักษ์ตระกาจกลุ่มเมืองกันทร์ 1110001000000001000014
33040031 บ้านชำม่วงกันทรลักษ์ชำกลุ่มพนมดงรัก 105000000001111100011
33040030 ชนะใช้กิจการกันทรลักษ์ชำกลุ่มพนมดงรัก 1012010000000001000015
33040029 บ้านชำแจงแมงกันทรลักษ์ชำกลุ่มพนมดงรัก 1018000000000001000020
33040028 บ้านไร่เจริญกันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 00301000010000110007
33040027 มหาราช 2 (ภูคำ)กันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 10500000000100110009
33040026 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)กันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 108000000100101000012
33040025 บ้านตาลอย-หนองคันกันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 1013000000000101000016
33040024 บ้านจานทองกวาววิทยากันทรลักษ์จานใหญ่กลุ่มภูกระจาน 1012000000000021100017
33040023 บ้านโนนสมบูรณ์กันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 1011000000000001000013
33040022 บ้านหนองหัวช้างกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 10401000000000100007
33040021 บ้านนาขนวนกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 108010000000011000012
33040020 บ้านโตนดกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 1011000000000111100016
33040019 บ้านตาเครือกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 10401000000000110008
33040018 บ้านขนุนกันทรลักษ์ขนุนกลุ่มบึงระนาม 1012010000000001000015
33040017 บ้านหนองรุงพระทะเลกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 10400100000200100009
33040016 บ้านสามแยก-หินกองกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 1014020000000001000018
33040015 บ้านโนนงามกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 10401000000000100007
33040014 บ้านโนนคูณกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 10201000000101100007
33040013 บ้านซะวาซอกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 10300000000001100006
33040012 บ้านกันจานกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 00300000000001110006
33040011 บ้านนารังกากันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 1011010000000001000014
33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวางกันทรลักษ์กุดเสลากลุ่มบึงระนาม 10501000000001100009
33040009 บ้านหนองทากันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 00601000000001100009
33040008 บ้านชำเบ็งกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 10300000000011110008
33040007 บ้านกระแชงใหญ่กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 1125000000000131200034
33040006 บ้านโนนจิกกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 10401000010000100008
33040005 บ้านจำนรรจ์กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 1014010000000001000017
33040004 บ้านระโยงกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 006020000000011000010
33040003 บ้านโนนสูงกันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 1012010000000101000016
33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 1016010000000111100022
33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)กันทรลักษ์กระแชงกลุ่มภูกระจาน 107010000000011100012
33040084 บ้านทุ่งขนวนกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 106010000000011000010
33040083 บ้านสวนกล้วยกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 1010010000000011100015
33040082 บ้านจำนันสายเจริญกันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 1010000000001111100016
33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)กันทรลักษ์สวนกล้วยกลุ่มบึงระนาม 106010000001101000011
33040079 บ้านเดียงตะวันตกกันทรลักษ์เวียงเหนือกลุ่มเมืองกันทร์ 108000000000101100012
33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)กันทรลักษ์เวียงเหนือกลุ่มเมืองกันทร์ 1010010000000011100015
33040077 บ้านสามเส้ากันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 1121011000000101100028
33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรยกันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 1011010000001101100017
33040075 บ้านละลายมีชัยกันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 109000000000111000013
33040074 บ้านโคกเจริญกันทรลักษ์ละลายกลุ่มพนมดงรัก 106000000100001100010
33040073 บ้านโดนอาวกันทรลักษ์รุงกลุ่มพนมดงรัก 1240010000101001000047
33040072 เกษตรประชาตาทวดกันทรลักษ์รุงกลุ่มพนมดงรัก 1012000000000101100016
33040071 บ้านรุงสมบูรณ์กันทรลักษ์รุงกลุ่มพนมดงรัก 1012010000000001100016
33040070 บ้านโนนเปือยกันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 00300000000000100004
33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)กันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 10300100000101100008
33040068 บ้านจานเลียวกันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 109010000000101100014
33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่กันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 1015000000000111000019
33040066 บ้านผือกันทรลักษ์เมืองกลุ่มพนมดงรัก 108000000001111100014
33040065 บ้านด่านกันทรลักษ์ภูผาหมอกกลุ่มเมืองกันทร์ 1022000000100011000026
33040064 บ้านโศกขามป้อมกันทรลักษ์ภูผาหมอกกลุ่มมออีแดง 10501000000100100009
33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำกันทรลักษ์ภูเงินกลุ่มภูกระจาน 105010000100001100010
33040098 บ้านหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์หนองหญ้าลาดกลุ่มเมืองกันทร์ 109000000000101000012
33040099 บ้านแกกันทรลักษ์หนองหญ้าลาดกลุ่มเมืองกันทร์ 107000000000001100010
33040100 บ้านกระบี่กันทรลักษ์หนองหญ้าลาดกลุ่มเมืองกันทร์ 108010000000001100012
33040101 บ้านจะเนียวขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 109000000000101100013
33040102 บ้านกระหวันขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 1010000000100001100014
33040103 บ้านกันจดขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 10301000000001110008
33040104 บ้านเดื่อขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 10401000000000100007
33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยาขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 10500000000000100007
33040106 บ้านระหารขุนหาญกระหวันกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 106000000100001100010
33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ขุนหาญห้วยจันทร์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 1115000000000101100020
33040108 บ้านตาเอกขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 1015020000000101100021
33040109 บ้านตานวนขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 00201000000001100005
33040110 บ้านกันทรอมขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 1011000000000111100016
33040111 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 107000000000011000010
33040112 บ้านจองกอขุนหาญกันทรอมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 1010000000000001000012
33040113 บ้านขุนหาญขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 109011000000011100015
33040114 บ้านดู่ขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 106001000001101100012
33040115 บ้านโคกระเวียงขุนหาญขุนหาญกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 1013010000000101100018
33040116 บ้านดานขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 107000000000001100010
33040118 บ้านโนนสูงขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 107020000000001000011
33040119 บ้านกระเจาขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 00501000010000110009
33040120 บ้านหนองบัวขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 109000000001101100014
33040121 บ้านกระเบาขุนหาญโนนสูงกลุ่มตำหนักไทร 107000000001011000011
33040122 บ้านบักดองขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 1110000000000111100016
33040123 บ้านสำโรงเกียรติขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 0231010000000011200038
33040124 บ้านหนองบัวเรณขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 107010000000001000010
33040125 บ้านตาเส็ดขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 00301000000000110006
33040126 บ้านตาปรกขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 109000000000001000011
33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8ขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 10301000010000100007
33040128 บ้านภูดินพัฒนาขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 1018010000000111100024
33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07ขุนหาญบักดองกลุ่มตำหนักไทร 10300000000000110006
33040131 บ้านซำตาโตงขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 109010000000001100013
33040132 บ้านหนองเก่าขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 10201000000101110008
33040133 บ้านโนนแฝกขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 107010000000111100013
33040134 บ้านม่วงแยกขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 10300000010000100006
33040135 บ้านทุ่งเลนขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 108010000000001100012
33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 1116001000000101100022
33040137 บ้านซำขี้เหล็กขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 00400000000010100006
33040138 บ้านอารางขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 00401000010000110008
33040139 บ้านโนนสะอาดขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 00101000000000100003
33040140 บ้านดอนข่าขุนหาญพรานกลุ่มตำหนักไทร 10400000000110110009
33040141 บ้านพยอมขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 10500000000000110008
33040142 บ้านซำขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 108000000000001000010
33040143 บ้านสดำขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 109020000000101100015
33040144 บ้านหนองคูขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 10500000000000100007
33040145 บ้านหนองขนานขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 00201000000001100005
33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์ขุนหาญโพธิ์กระสังข์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 1114000000001121100022
33040147 บ้านโพธิ์กระมัลขุนหาญโพธิ์วงศ์กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 109000000001001100013
33040148 บ้านกระมัลพัฒนาขุนหาญโพธิ์วงศ์กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 00301000010000110007
33040149 บ้านตาหมื่นขุนหาญโพธิ์วงศ์กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 10400000010000110008
33040150 บ้านหนองใหญ่ขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 106010000100001000010
33040151 บ้านชำเขียนขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 00401000000000110007
33040152 บ้านกรามขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 109000000000001000011
33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยาขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 10300000010000100006
33040154 บ้านปุนวิทยาขุนหาญไพรกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 10301000000001100007
33040155 บ้านหนองจิกขุนหาญภูฝ้ายกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 1014010000000001000017
33040156 บ้านกุดนาแก้วขุนหาญภูฝ้ายกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 10700000000000100009
33040157 บ้านภูทองขุนหาญภูฝ้ายกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 00500000000000110007
33040158 บ้านโนนอ้อขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 10400100000001110009
33040159 บ้านกระทิงขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 10600000000000100008
33040160 บ้านศิวาลัยขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 108010000000011100013
33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)ขุนหาญสิกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร 1350020000001101000059
33040163 บ้านกันตรวจห้วยขุนหาญห้วยจันทร์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 10500000000000110008
33040164 บ้านหนองผือขุนหาญห้วยจันทร์กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 00300000000000100004
33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)ศรีรัตนะตูมกลุ่มศรีรัตนะ 1356021000000111200068
33040166 บ้านหนองสังข์ศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 1012010000001001000016
33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 1114000000101001200021
33040168 บ้านศิลาทองศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 10200000000000100004
33040169 บ้านบกห้วยโนนศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 106010000100001000010
33040170 บ้านตระกวนศรีรัตนะพิงพวยกลุ่มศรีรัตนะ 00500000010000110008
33040171 บ้านศรีแก้วศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 1114000000000101100019
33040172 อนุบาลศรีรัตนะศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 109010000000001100013
33040173 บ้านตระกาจศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 10501000000000110009
33040174 บ้านตาแบนศรีรัตนะศรีแก้วกลุ่มศรีรัตนะ 104010000001011100010
33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทยศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 10300000000000110006
33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคีศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 1013000000000001000015
33040178 บ้านหนองรุงศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 00200000000001100004
33040179 บ้านโนนแกศรีรัตนะศรีโนนงามกลุ่มศรีรัตนะ 00200000000200100005
33040180 บ้านปุนศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 1020010000000011100025
33040181 บ้านสลับศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 009010000000011000012
33040182 บ้านขนาดศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 105000000101001100010
33040183 บ้านตายู(อสพป.32)ศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 10301000000010100007
33040184 บ้านหนองบัวทองศรีรัตนะสระเยาว์กลุ่มศรีรัตนะ 108000000000001000010
33040185 บ้านทุ่งสว่างศรีรัตนะสะพุงกลุ่มศรีรัตนะ 108010000000001000011
33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)ศรีรัตนะสะพุงกลุ่มศรีรัตนะ 1010010000000111100016
33040187 บ้านสะพุงศรีรัตนะสะพุงกลุ่มศรีรัตนะ 108000000000011000011
33040188 บ้านหนองปิงโปงศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 10400000010100100008
33040189 บ้านจานบัวศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 1013020000000001100018
33040190 บ้านเสื่องข้าวศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 1119010000000101100025
33040191 บ้านกระหวันศรีรัตนะเสื่องข้าวกลุ่มศรีรัตนะ 109010000000001000012
33040192 บ้านท่าคล้อเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 1010010000100001100015
33040193 บ้านหนองบักโทนเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 107000000001001100011
33040194 บ้านหนองคับคาเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 10300000000000100005
33040195 บ้านโนนสำโรงเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 00301000000000100005
33040196 บ้านหนองยาวเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 1014020000000101100020
33040197 บ้านคำสะอาดเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 1016000000000101000019
33040198 บ้านคำกลางเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 10301000000001100007
33040199 บ้านดอนเขียวเบญจลักษ์ท่าคล้อกลุ่มเบญจลักษ์ 105000000000111100010
33040200 อนุบาลเบญจลักษ์เบญจลักษ์เสียวกลุ่มเบญจลักษ์ 1010000000000101100014
33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)เบญจลักษ์เสียวกลุ่มเบญจลักษ์ 108000000000011100012
33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิงเบญจลักษ์เสียวกลุ่มเบญจลักษ์ 1010000000000101000013
33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)เบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 1115000000100101100021
33040204 บ้านหนองนกเขียนเบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 10400000000000110007
33040205 บ้านเขวาธะนังเบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 105010000100101100011
33040206 บ้านโนนจักจั่นเบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 00400000000010110007
33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
เบญจลักษ์หนองงูเหลือมกลุ่มเบญจลักษ์ 00000000000000100001
33040209 บ้านหนองหว้าเบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 1012010000000101100017
33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)เบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 1011010000000101000015
33040211 บ้านเพ็กเบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 10400000000000100006
33040212 บ้านหนองบัวใหญ่เบญจลักษ์หนองหว้ากลุ่มเบญจลักษ์ 1010000000000001000012
33040213 บ้านหนองฮางเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 108020000000001100013
33040214 บ้านไผ่หนองแคนเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 109000000001001100013
33040215 บ้านสร้างเม็กเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 1014000000000001100017
33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อยเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 10301000000011110009
33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำเบญจลักษ์หนองฮางกลุ่มเบญจลักษ์ 008000000100001100011
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Version.