ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตาปรก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040126
PERCODE 6 หลัก530469
กระทรวง 10 หลัก1033530469
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาปรก
ชื่อ (อังกฤษ)ban ta-prok
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.58216625
Longitude
104.4444872

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน