ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040177
PERCODE 6 หลัก530690
กระทรวง 10 หลัก1033530690
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)CHOTTIPANWITTAYASAMAKKI
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีโนนงาม
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45821100
อีเมล์แอดเดรสnavaporn16@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8133174
Longitude
104.4264352

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน