ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนสำโรง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040195
PERCODE 6 หลัก530817
กระทรวง 10 หลัก1033530817
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsamrong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969277
อีเมล์แอดเดรสdetg152003@hotmail.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7755257
Longitude
104.7661829

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน