ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านสดำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040143
PERCODE 6 หลัก530462
กระทรวง 10 หลัก1033530462
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสดำ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sadam
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์กระสังข์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660188
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6311781
Longitude
104.3204392

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน