ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านทุ่งยาวคำโปรย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040076
PERCODE 6 หลัก530206
กระทรวง 10 หลัก1033530206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUNGYAWCUMPAROY
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลละลาย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์621952614
อีเมล์แอดเดรสtykp.school@hotmail.com
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5067715
Longitude
104.5808515

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน