ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040050
PERCODE 6 หลัก530232
กระทรวง 10 หลัก1033530232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)RUNGARUNSCHOOL
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสำราญ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660071
อีเมล์แอดเดรสrarschool@gmail.com
เว็บไซต์www.rarschool.net
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5258485
Longitude
104.8038793

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน