ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านจานเลียว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040068
PERCODE 6 หลัก530194
กระทรวง 10 หลัก1033530194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจานเลียว
ชื่อ (อังกฤษ)BANJANLIEW SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมือง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660197
อีเมล์แอดเดรสJANLIEW_JL2555@hotmail.com
เว็บไซต์www.jlssk4.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5780763
Longitude
104.6490678

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน