ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040207
PERCODE 6 หลัก530807
กระทรวง 10 หลัก1033530807
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannoonjakjansakhahuisiaw
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองงูเหลือม
อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.8260013
Longitude
104.748359

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน