ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040015
PERCODE 6 หลัก530213
กระทรวง 10 หลัก1033530213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงาม
ชื่อ (อังกฤษ)NONNGAM
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660413
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6802915
Longitude
104.8693217

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน