ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านขะยูง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040044
PERCODE 6 หลัก530140
กระทรวง 10 หลัก1033530140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขะยูง
ชื่อ (อังกฤษ)kayoong
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6811586
Longitude
104.6895689

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน