ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนจิก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040006
PERCODE 6 หลัก530152
กระทรวง 10 หลัก1033530152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจิก
ชื่อ (อังกฤษ)Non Chik School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660040
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6997679
Longitude
104.5805593

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน