ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนแฝก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040133
PERCODE 6 หลัก530504
กระทรวง 10 หลัก1033530504
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนแฝก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonfak School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45657164
อีเมล์แอดเดรสbannonfakschool@gmail.com
เว็บไซต์bannonfak.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6065763
Longitude
104.5044963

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน