ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านพรทิพย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040095
PERCODE 6 หลัก530186
กระทรวง 10 หลัก1033530186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรทิพย์
ชื่อ (อังกฤษ)porntip
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสาธงชัย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.4529177
Longitude
104.7602978

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน