ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านระหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040106
PERCODE 6 หลัก530455
กระทรวง 10 หลัก1033530455
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านระหาร
ชื่อ (อังกฤษ)Raharn
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวัน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์652944554
อีเมล์แอดเดรสrahanschool2020@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530455
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.68800535
Longitude
104.4089655

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน