ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านสลับ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040181
PERCODE 6 หลัก530696
กระทรวง 10 หลัก1033530696
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสลับ
ชื่อ (อังกฤษ)salub
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660161
อีเมล์แอดเดรสsalub_school@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.80037534
Longitude
104.5143504

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน