ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040162
PERCODE 6 หลัก530443
กระทรวง 10 หลัก1033530443
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ชื่อ (อังกฤษ)AnubanKhunhan(Si)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสิ
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-679227
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.abkh.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.62175711
Longitude
104.4318048

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน