ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านอาราง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040138
PERCODE 6 หลัก530496
กระทรวง 10 หลัก1033530496
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาราง
ชื่อ (อังกฤษ)Arang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45637506
อีเมล์แอดเดรสkanpitcha241019@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.62320954
Longitude
104.4660591

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน