ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกันจาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040012
PERCODE 6 หลัก530210
กระทรวง 10 หลัก1033530210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกันจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Kanjan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956091695
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6790877
Longitude
104.8113677

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน